Annie and Eliza DIY Dress Embroidery

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Annie và Eliza tùy chỉnh một chiếc váy cũ và biến nó thành một cái gì đó hiện đại và phong cách. Bạn phải cắt may, thêm nút, thay đổi màu sắc và mọi thứ bạn cho là như thể bạn là một nhà thiết kế thời trang.