Anna's Pedicure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hiện một móng chân cho em gái xinh đẹp Elsa. Đầu cắt và nộp móng tay của bạn, sau đó làm sạch và giữ ẩm đôi chân của bạn và cuối cùng chọn men và chi tiết mà bạn muốn cho móng tay của bạn.