Anna Tattoo Studio

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm hiểu làm thế nào để vẽ và tô màu một hình xăm trên nghiên cứu của Anna. Bạn có ba khách hàng với ai để thực hành, tất cả nổi tiếng, tất cả các công chúa và tất cả với hình xăm khác biệt của riêng mình và bạn sẽ mang lại những thách thức và kiến ​​thức.