Anna Hospital Recovery

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Anna đã có một tai nạn với tuần lộc của ông Sven và phải chữa lành như thể bạn là bác sĩ của mình. vết thương sạch, cung cấp cho các loại thuốc cần thiết và gãy xương thạch cao.