Anna and Moana College Girls

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Anna và Moana sẽ trở thành sinh viên đại học và họ rất vui mừng. Một kinh nghiệm ban đầu như vậy nên được thực hiện tốt, có nghĩa là cả hai sẽ cần để có thể thể hiện quần áo hạng nhất và phụ kiện của khía cạnh sinh viên mới của họ.