Anna and Elsa Easter Fun

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Anna và Elsa muốn thực hiện một lễ Phục sinh đặc biệt. Để làm điều này, họ chọn trang phục tốt nhất, trứng sơn và ẩn chúng để bạn tìm thấy chúng. niềm vui tinh khiết.