Anna and Elsa Cocktail Dresses

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Frozen Anna và Elsa đã được mời bởi Disney tới một cockatil. Trước khi bạn gọi, họ phải chọn trang điểm, quần áo và phụ kiện để được tốt đẹp.