Anime Cosplay Princesses

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ba nàng công chúa không ngừng nghỉ này muốn ăn mặc theo những quy tắc cosplay lấy cảm hứng từ Anime. Họ có thể làm điều đó theo một nhân vật cụ thể hoặc nhiều niềm vui hơn nếu có thể, làm điều đó bằng cách trộn sự xuất hiện của một số người trong số họ. Vấn đề là để thay đổi danh tính của bạn trong một thời gian và vui chơi trong quá trình này.