Animals 1010

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt các mảnh ở những nơi bạn nghĩ là tốt nhất để hoàn thành các hàng và để lãng quên. Sự khác biệt với Tetris cổ điển là bạn không thể xoay các mảnh và bạn có thể đặt chúng trên màn hình.