Animal Connection

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong bảng này, bạn có một chuỗi lớn các hình ảnh động vật đẹp và các sinh vật hoang dã. Các đối tượng của trò chơi là để đoàn kết những người giống hệt nhau, xem xét việc bạn không thể tiến hành nếu một hình ảnh được bao quanh bởi những người khác.