Angry Gran Run Turkey

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Người bà năng động nhất trên thế giới trở lại. Và lần này anh đã chọn đường phố Thổ Nhĩ Kỳ để chạy, thu thập tiền xu, chạy, nhảy qua một danh sách các chướng ngại vật khác nhau, chạy, đá ra những người đi bộ không biết gì và trượt xuống dưới những gì làm gián đoạn sự tiến bộ của anh. Và chạy, tất nhiên.