Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Tham gia Angry Gran trong cuộc đua vô tận này thông qua các đường phố của Paris, né tránh nhiều trở ngại, nhảy và thu thập các đồng tiền vàng.