Angry Gran Run Paris

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia Angry Gran trong cuộc đua vô tận này thông qua các đường phố của Paris, né tránh nhiều trở ngại, nhảy và thu thập các đồng tiền vàng.