Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Các giận dữ và nghiện đua granny, được khuyến khích để đi ở tốc độ cao London sẵn sàng để tích lũy những đồng xu tối đa có thể.