Angry Gran Run Australia

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Người phụ nữ già huyền thoại người điều hành rất nhiều nhưng không đi đâu, đi đường và sa mạc ở tốc độ thu thập tiền xu, đá và dodging trở ngại cho người đi bộ nhảy hoặc trượt dưới chân họ.