Angry Chicken

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một con gà mà gió qua một nông trại lớn tiếp theo con cái của họ. Bạn đang nuốt trứng, và như nhiều bạn ăn, gà con hơn tham gia hàng của bạn. Ý tưởng là để trở thành nữ hoàng của các đường viền và không để cho cuộc thi ăn món ăn của bạn là để tránh nó ... nhưng bạn phải thực hành ăn thịt người. Các trò chơi vĩnh cửu của con rắn được đem thế giới của gà.