Angela Twins Family Day

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chăm sóc cho một đứa trẻ đòi hỏi rất nhiều tình yêu và rất nhiều trách nhiệm, thậm chí nếu bạn là một con mèo như là trường hợp. Giúp đỡ những con mèo để làm sạch, phân loại và nuôi mèo con cha mẹ của họ.