Angela Real Dentist

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Angela có một khoang trong một chiếc răng và phải đi đến nha sĩ để chữa lành. Rửa răng đầu tiên và sau đó sử dụng các phương tiện cần thiết để thực hiện một điền, bạn cũng làm giảm đau với những nụ hôn của Tom hoặc máy tính bảng.