Ancient Mahjong

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mahjong là lớn tuổi hơn trò chơi cẳng chân của bạn. Và trong tất cả những thập kỷ nó đã không thay đổi nhiều. Phù hợp với biểu tượng cổ xưa giống nhau vẫn là nét chủ đạo.