Ancient Fighters

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi chiến đấu cận chiến này, bạn có thể chọn máy bay chiến đấu giữa một chuỗi dài các sinh vật quái dị như chúng mạnh mẽ. Chiến đấu với máy hoặc với một người bạn và khám phá ra ai là người biết cách đánh tốt hơn.