Amy's Princess Look

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Amy muốn trông giống như một nàng công chúa, và điều này sẽ có cơ hội để làm như vậy, lần đầu tiên sau một số đề án thành lập và sau đó lựa chọn quần áo và phụ kiện cho miễn phí.