Among.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục tiêu của trò chơi là tiêu thụ càng nhiều thức ăn càng tốt để tăng 'Trong số chúng ta' của bạn. Bạn thậm chí có thể ăn thịt một đối thủ cạnh tranh với một nhóm nhỏ hơn bạn để toàn bộ đám đông của họ trở thành của bạn. Ngoài ra còn có một số biện pháp tăng sức mạnh sẽ giúp bạn trong trò chơi, chẳng hạn như tăng tốc độ hoặc nhân đôi quy mô nhóm của bạn.