American Football Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thách thức của trò chơi này của bóng đá Mỹ bao gồm trong việc đạt được để bắt bóng mà đối thủ của bạn sẽ ném cho bạn. Bạn có năm cơ hội và trong mỗi và mỗi một trong số họ, bạn phải giữ nó tốt với bàn tay của bạn. Dodging nó tại một trong những đột quỵ sẽ được tính là một lỗi. Lưu ý chi tiết đó!