Amazing World of Gumball: Snow Stoppers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Gumball và những người bạn của anh đang chuẩn bị ngăn chặn một làn sóng những con quái vật có hình dạng tuyết nguy hiểm đến gần thành phố. Mỗi người trong số họ sẽ được đặt ở một vị trí cụ thể giữa chừng và với chức năng ném một số ít quả cầu tuyết vào kẻ xâm lược cho đến khi, có quá nhiều tác động, nó rơi ra xa nhau.