Amazing Strange Rope Police - Vice Spider Vegas

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy tưởng tượng rằng bạn là một phiên bản ác của Người nhện với một mục tiêu duy nhất: làm điều ác ở nơi có thể. Bạn có cùng sự nhanh nhẹn và khả năng trèo tường, nhưng bạn cũng sở hữu một kho vũ khí lớn để bắn cảnh sát và bất cứ ai cần ăn cắp tiền của họ và đi từ tội phạm sang siêu tội phạm.