Alvin on Tiptoes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Alvin có một nhiệm vụ: Vào nhà và tìm một loạt đồ vật ngọt ngào, không có bạn đồng hành hay bất kỳ máy quay an ninh nào nhận thấy sự hiện diện của anh ta. Vì vậy, đi bộ trên ngón chân hoặc cuối cùng sử dụng một ván trượt để tăng tốc con đường của bạn. Nhưng trên hết, tránh bị phát hiện.