Align Color

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một số lượng không thể đếm được của chip màu. Chức năng của bạn là đặt chúng lên một bảng sao cho màu sắc trùng với các nhóm ít nhất bốn. Bằng cách này, chúng sẽ biến mất. Nếu không, bạn sẽ tích lũy mã thông báo cho đến khi bảng hoàn toàn được lấp đầy và không thể tiếp tục với trò chơi.