Aliens Attack

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ponte quần áo kaki và tốt cầm súng tiểu liên có thời gian để chiến đấu với người ngoài hành tinh xâm lược. Bắn chúng và không để cho một lành mạnh. Nhận điểm và cánh tay mở rộng. Vào cuối mỗi giai đoạn, bạn sẽ phải đối mặt với cuộc Đại Marciano, vì vậy lực lượng dự bị.