Alien Sky Invasion

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khám phá vũ trụ khám phá các hành tinh không rõ và phải đối mặt với các tàu đối phương bằng vũ khí mà bạn có. Lấy mục tiêu của mỗi cấp để tiếp tục cuộc xâm lược của bạn. pacogames