Alien Invaders.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm soát chuyển động của một UFO trong cuộc xâm lược của người ngoài hành tinh điên rồ này. Có ba chế độ chơi khác nhau; Cổ điển trong đó mục tiêu là lớn nhất, Chỉ trong đó mục tiêu của bạn là phá hủy toàn bộ thành phố hoặc Chế độ chiến đấu trong đó bạn phải giết các UFO khác để trở thành người sống sót cuối cùng.