Alien Attack 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những người ngoài hành tinh này rất khăng khăng. Lần thứ ba họ xâm chiếm chúng tôi. Và lần thứ ba có một người lính, được trang bị vũ trang thuận tiện, sẽ đối mặt với họ. Tiêu diệt mọi đội quân mới gửi tàu mẹ. Và người lính đó là bạn. Đi trước và giết chết những người sao Hỏa chết tiệt!