Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Alicia thay đổi thần tiên của đất nước của thời trang. Mệt mỏi vì luôn mang cùng một cái nhìn lạc hậu, hỏi lời khuyên của bạn để cập nhật tất cả quần áo và tóc và trang điểm.