Alice in Fashionland

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Alicia thay đổi thần tiên của đất nước của thời trang. Mệt mỏi vì luôn mang cùng một cái nhìn lạc hậu, hỏi lời khuyên của bạn để cập nhật tất cả quần áo và tóc và trang điểm.