Airport Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt mình vào vị trí của một người điều khiển không lưu và chỉ đạo tất cả các máy bay này tại sân bay để họ đến đường băng cất cánh mà không gặp vấn đề gì và có thể đi đến đích. Theo dõi con đường đúng mà họ nên đi theo và rất cẩn thận với va chạm.