Airport Management 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt mình vào vị trí của một bộ điều khiển không lưu và chỉ đạo tất cả các máy bay này tại sân bay để họ có thể đến được đường băng mà không gặp vấn đề gì và rời khỏi điểm đến của họ. Vẽ đường đi đúng để theo dõi và rất cẩn thận với va chạm.