Turn Or Die

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thử nghiệm một chiến binh màu đỏ ở giữa chiến tranh. Bạn sẽ phải bắn hạ máy bay địch bằng cách đặt mình ở phía trước hoặc phía sau chúng và tránh trở thành mục tiêu của họ. Chuyến bay bao gồm các bước quay lên và xuống liên tục để có thể định vị chính xác trước khi bắn.