Airbus Pilot Flight

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thí điểm chiếc Airbus ấn tượng này giữa những ngọn núi. Khi bạn tiến bộ, bạn sẽ tìm thấy các vòng tròn màu vàng khác nhau. Cố gắng vượt qua họ để nhận được tràng pháo tay nhiệt tình từ hành khách. Và, trên tất cả, hãy cẩn thận và không sụp đổ.