Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Thí điểm một chiếc máy bay một cách dễ dàng có khó khăn của nó, nhưng nếu bạn cũng phải bắn một số mục tiêu nổi cố gắng để đạt trung tâm của họ và tiêu diệt chúng, sau đó mọi thứ trở nên phức tạp hơn nhiều. Nhưng nó cũng có nhiều cảm xúc và rủi ro. Hiển thị kỹ năng của bạn bay và nhắm đến sở thích thú vị này.