Afterlife : The Game

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phần tiếp theo của "Cuộc sống: Trò chơi" bắt đầu khi kết thúc, vào cuối đời. Bây giờ bạn là một con ma và bạn phải vượt qua các giai đoạn khác nhau như bay đến xa hơn, bảo vệ góa phụ của bạn, trả thù sếp của bạn, kể chuyện cười của ma, cạnh tranh với ma quỷ hoặc dành cả đêm nhảy với những con ma khác. Afterlife : The Game made playable by Poki.