Adventure Time: Rumble In The Nightosphere

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Truy cập vào mặt tối của vũ trụ của "Adventure Time" và tham gia "Peppermint Butler" trong cuộc chiến nguy hiểm của họ chống lại các undead. Hit họ và biến chúng thành một chiếc túi vô dụng của xương trước khi họ giết bạn.