Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Truy cập vào mặt tối của vũ trụ của "Adventure Time" và tham gia "Peppermint Butler" trong cuộc chiến nguy hiểm của họ chống lại các undead. Hit họ và biến chúng thành một chiếc túi vô dụng của xương trước khi họ giết bạn.