Adventure Island

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

khỉ hoạt động này phải vượt qua rừng ở tốc độ thu tiền xu bất cứ nơi nào chúng tồn tại. Trong chuyến đi, bạn sẽ tìm thấy khỉ đầu chó và các sinh vật thù địch khác mà muốn ngăn cản anh, nhưng không một bước nhảy vọt mạnh mẽ không thể vượt qua.