Add Up 12

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đạt được con số 12 số thêm có vẻ đơn giản. Nhưng nó không phải là. Bạn có không gian hạn chế để di chuyển. Và mỗi khi bạn nhận được nó, chip mới sẽ xuất hiện với số lượng nhiều hơn. Vì vậy, khi thời gian đến, bạn sẽ mất rất nhiều chi phí để không còn đạt được số tiền 12, cũng như 10, 9, 8, 7, 6 ...