Adam the Ghost

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Eva cuối cùng đã từ bỏ Adam, trong sự vắng mặt của một trò tiêu khiển tốt hơn là dành riêng để dọa bất cứ ai để được cung cấp. chạm bóng đầu tiên đạt được nạn nhân, đó là nơi bạn đặt tất cả trí thông minh của bạn để giải quyết các tình huống trong câu hỏi. Và tất cả kết thúc bằng một sợ hãi lớn trong đó Adam đáng sợ nhăn mặt mà thật sự đáng sợ được phát minh.