Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Lần này, Adam không buộc phải chạy trốn khỏi cặp vợ chồng sở hữu, nhưng mèo zombie. Bạn sẽ phải quản lý để thoát khỏi những tình huống khủng khiếp giải quyết các câu đố. Và bây giờ nó có yếu tố thời gian, bởi vì nếu nó nghĩ rất nhiều cuối cùng sẽ trở thành bữa ăn trưa của mèo undead.