Adam N'Eve : The Love Quest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Adam đã sẵn sàng cho một buổi tối lãng mạn với Eve khi ông phát hiện ra rằng ông không còn là tình yêu potion. Bạn sẽ phải đi ra ngoài và nửa vòng trái đất để tìm thấy nó, vượt qua rất nhiều màn hình mà bạn phải chứng minh mắt tốt và trí thông minh của bạn để kích hoạt kết hợp cần thiết và Adam có thể di chuyển về phía trước.