Adam and Eve Part 1

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một lần nữa, Adam không ngừng nghỉ cần phải thay đổi bạn tình, tìm lại tình yêu, vì vậy anh ta chạy trốn khỏi người vợ hiện tại và đi rừng, đối mặt với hàng trăm nguy hiểm bằng cách sử dụng trí thông minh đặc trưng của mình. Giải quyết tất cả các câu đố và nhận được những điều tốt đẹp của Adam để tiến về phía trước.