Adam and Eve Golf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Adam và Eve nghỉ ngơi từ rất nhiều sự nghiệp và bỏ trốn rất nhiều và lựa chọn một trò tiêu khiển thư giãn, chơi gôn. Tất nhiên chúng ta nói về sân gôn thời tiền sử, có nghĩa là phải tránh nham thạch và những sinh vật quái dị khác của thời kỳ này.