Adam and Eve: Cut the Ropes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Adam theo đuổi và sẽ mãi mãi theo đuổi tình yêu của Eve, nhưng lần này thì quá trình lại khác. Đó là về việc cắt những sợi dây được tạo ra bằng những con rắn đã bắt được Adam, nhưng làm như vậy theo đúng thứ tự để sau khi hạ cánh tay của người mình yêu, anh ta thu thập tất cả những trái tim có sẵn.