Adam and Eve 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Adam là một kẻ lăng nhăng, nhưng có sợ mối quan hệ ổn định. Vì vậy, khi mặt trời mọc, ông chạy ra khỏi phòng ngủ. Trong phần thứ ba này thoát một người Ai Cập, vì vậy lối thoát và xét nghiệm để được khắc phục với sự khéo léo đã bỏ hương vị và, tất nhiên, Ai Cập.