Adam and Eve 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong phần đầu tiên, Adam chạy đến Eva cho tình yêu. Bây giờ bạn đã thấy rằng thiên đường không phải là quá nhiều, chỉ muốn trốn thoát. Vấn đề là con đường đầy chướng ngại vật. Bạn sẽ phải giúp sử dụng sự khéo léo để vượt qua mọi khó khăn và đạt được ra khỏi nó càng nhiều càng tốt.