Access Code Heaven

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là để xâm nhập vào cơ sở đặc biệt để tìm kiếm thông tin có liên quan. Nhưng hãy cẩn thận, cho hành lang tối tăm của nó bạn sẽ tìm thấy tất cả các loại máy móc và các sinh vật khổng lồ sẵn sàng để giết bạn. Ray kéo súng và chú ý trong trận đấu này nhìn "retro".