Acapulco Cliffs

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhảy xuống biển từ đỉnh vách đá là nguy hiểm. Bạn phải biết khi nào để khởi động, làm thế nào để đặt chân tay và cách hạ cánh trong nước, luôn luôn thẳng như bạn có thể. Càng có nhiều bạn nhận được nó, càng có nhiều đồng tiền bạn sẽ nhận được và bạn càng dành nhiều thời gian để nhảy, cho đến khi mặt trời lặn hoặc bạn đến cùng một đêm.